หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0810.4/ว1841] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา หนังสือลงวันที่ : 02/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/05/2566

[มท 0811.1/ว1811] หน่วยงาน-(กปต.) : ผลการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือลงวันที่ : 28/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/05/2566

[มท 0811.1/ว1811] หน่วยงาน-(กปต.) : ผลการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือลงวันที่ : 28/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/05/2566

[มท 0808.2/ว1825] หน่วยงาน-(สน.คท.) : รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือลงวันที่ : 01/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/05/2566

[มท 0810.4/ว1771] หน่วยงาน-(กพส.) : การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566) หนังสือลงวันที่ : 27/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 01/05/2566 เอกสาร word

[มท 0815.4/ว87] หน่วยงาน-(กยผ.) : เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 3/2566 หนังสือลงวันที่ : 28/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 01/05/2566 เอกสาร word

[มท 0803.3/ว1778] หน่วยงาน-(กค.) : แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน หนังสือลงวันที่ : 27/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 27/04/2566 เอกสาร word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com