หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0810.7/ว 2138] หน่วยงาน-(กพส.) : ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 หนังสือลงวันที่ : 21/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 21/05/2567 เอกสาร word

[มท 0808.3/ว2109] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256๖ หนังสือลงวันที่ : 20/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 21/05/2567 เอกสารไฟล์ word

[มท 0803.3/ว2049] หน่วยงาน-(กค.) : ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล หนังสือลงวันที่ : 16/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 20/05/2567

[มท 0816.3/ว2099] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา หนังสือลงวันที่ : 17/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 20/05/2567

[มท 0809.6/ว42] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) หนังสือลงวันที่ : 17/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 17/05/2567

[มท 0810.2/ว2082] หน่วยงาน-(กพส.) : การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer) หนังสือลงวันที่ : 17/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 17/05/2567


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com