หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0820.3/ว807] หน่วยงาน-(กสว.) : แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 หนังสือลงวันที่ : 21/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 21/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0820.3/ว789] หน่วยงาน-(กสว.) : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หนังสือลงวันที่ : 20/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 21/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0820.2/ว788] หน่วยงาน-(กสว.) : การรับรองข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หนังสือลงวันที่ : 20/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 20/02/2566

[มท 0816.2/ว720] หน่วยงาน-(กศ.) : แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนังสือลงวันที่ : 14/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 20/02/2566 เอกสาร file word

[มท 0804.3/ว1219] หน่วยงาน-(กม.) : หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 15/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 16/02/2566

[มท 0804.5/ว743] หน่วยงาน-(กม.) : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 หนังสือลงวันที่ : 15/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 16/02/2566


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com