หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0819.2/ว1194] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 17/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 20/03/2566 เอกสาร word

[มท 0816.5/ว1101] หน่วยงาน-(กศ.) : แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) หนังสือลงวันที่ : 14/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 14/03/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0803.3/ว1163] หน่วยงาน-(กค.) : การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือลงวันที่ : 17/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 17/03/2566 เอกสาร word

[null] หน่วยงาน-(ศปท.สถ.) : พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2560 หนังสือลงวันที่ : 17/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 17/03/2566

[มท 0808.2/ว1145] หน่วยงาน-(สน.คท.) : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 หนังสือลงวันที่ : 16/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 16/03/2566

[มท 0820.3/ว1123] หน่วยงาน-(กสว.) : การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย หนังสือลงวันที่ : 15/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/03/2566 เอกสารแนบ

[มท 0810.6/ว1127] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หนังสือลงวันที่ : 15/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/03/2566


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com