หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0801.1/ว20] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 หนังสือลงวันที่ : 02/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 07/03/2566

[มท 0803.3/ว978] หน่วยงาน-(กค.) : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม หนังสือลงวันที่ : 03/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 03/03/2566 เอกสาร word

[มท 0819.3/3039] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม หนังสือลงวันที่ : 01/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 02/03/2566 เอกสาร word

[มท 0820.2/ว1532] หน่วยงาน-(กสว.) : แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือลงวันที่ : 28/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 28/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0801.1/ว18] หน่วยงาน-(สล.) : สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หนังสือลงวันที่ : 28/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 28/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0801.1/ว18] หน่วยงาน-(สล.) : สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หนังสือลงวันที่ : 28/02/2566 ลงเว็บไซต์ : 28/02/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com