หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0819.2/ว1910] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด หนังสือลงวันที่ : 09/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 11/05/2566 เอกสาร word

[มท 0816.3/ว1920] หน่วยงาน-(กศ.) : การจัดกิจกรรม KIDs Dee ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Finding MEMO Camp หนังสือลงวันที่ : 10/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 10/05/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word รับทำเว็บ อปท.

[มท 0810.8/ว1883] หน่วยงาน-(กพส.) : ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) หนังสือลงวันที่ : 08/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 09/05/2566

[มท 0801.1/166] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หนังสือลงวันที่ : 08/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 08/05/2566

[มท 0808.2/ว1862] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หนังสือลงวันที่ : 03/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 03/05/2566


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com