หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0816.3/ว709] หน่วยงาน-(กศ.) : จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน หนังสือลงวันที่ : 07/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 07/04/2564 เอกสารแนบ เอกสาร file word

[มท 0819.2/ว703] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี หนังสือลงวันที่ : 05/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0801.2/ว35] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 หนังสือลงวันที่ : 02/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 02/04/2564

[มท 0816.2/ว661] หน่วยงาน-(กศ.) : การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 หนังสือลงวันที่ : 31/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 01/04/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0820.2/ว660] หน่วยงาน-(กสว.) : การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หนังสือลงวันที่ : 31/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 01/04/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word


นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com