หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0809.2/ว245] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนังสือลงวันที่ : 20/01/2566 ลงเว็บไซต์ : 20/01/2566

[มท 0810.6/ว235] หน่วยงาน-(กพส.) : การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 หนังสือลงวันที่ : 19/01/2566 ลงเว็บไซต์ : 19/01/2566

[มท 0810.2/ว228] หน่วยงาน-(กพส.) : ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 หนังสือลงวันที่ : 19/01/2566 ลงเว็บไซต์ : 19/01/2566

[มท 0820.2/207] หน่วยงาน-(กสว.) : การรายงานข้อมูลขยะเปียก (ชุมชนเมือง) ในระบบสารสนเทศฯ หนังสือลงวันที่ : 18/01/2566 ลงเว็บไซต์ : 18/01/2566

[มท 0809.2/ว360] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : ขอความร่วมมือเสนอรายชื่่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ หนังสือลงวันที่ : 16/01/2566 ลงเว็บไซต์ : 17/01/2566


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com