หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0810.8/ว1823] หน่วยงาน-(กพส.) : การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หนังสือลงวันที่ : 01/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 01/05/2567

[มท 0810.6/ว1737] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว หนังสือลงวันที่ : 26/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 30/04/2567

[มท 0816.5/ว1768] หน่วยงาน-(กศ.) : แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2567 และแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมฯ หนังสือลงวันที่ : 29/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 29/04/2567

[มท 0820.2/ว1750] หน่วยงาน-(กสว.) : การขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน หนังสือลงวันที่ : 29/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 29/04/2567 เอกสาร word

[มท 0810.7/ว1764] หน่วยงาน-(กพส.) : การแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 หนังสือลงวันที่ : 29/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 29/04/2567 เอกสาร word

[มท 0810.2/ว1782] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามงานวิจัย หนังสือลงวันที่ : 26/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 26/04/2567

[มท 0812/ว1707] หน่วยงาน-(กพร.) : การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน หนังสือลงวันที่ : 25/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 26/04/2567

[มท 0816.3/ว1718] หน่วยงาน-(กศ.) : ประชาสัมพันธ์โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) หนังสือลงวันที่ : 26/04/2567 ลงเว็บไซต์ : 26/04/2567


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com