หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0820.2/ว1086] หน่วยงาน-(กสว.) : การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ หนังสือลงวันที่ : 14/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/03/2566 บัญชีแนบท้าย

[มท 0816.5/ว1101] หน่วยงาน-(กศ.) : แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" หนังสือลงวันที่ : 14/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 14/03/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0816.2/ว1057] หน่วยงาน-(กศ.) : หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือลงวันที่ : 10/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 14/03/2566

[มท 0820.3/ว1070] หน่วยงาน-(กสว.) : สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง หนังสือลงวันที่ : 13/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 13/03/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0804.6/ว1080] หน่วยงาน-(กม.) : หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ หนังสือลงวันที่ : 13/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 13/03/2566

[มท 0809.2/ว36] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 หนังสือลงวันที่ : 10/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 10/03/2566


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com