หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0801.1/114] หน่วยงาน-(สล.) : แจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร หนังสือลงวันที่ : 22/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 22/04/2564

[มท 0808.3/ว2308] หน่วยงาน-(สน.คท.) : หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย หนังสือลงวันที่ : 21/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 21/04/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.6/ว778] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) หนังสือลงวันที่ : 16/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 20/04/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0801.3/ว802] หน่วยงาน-(สล.) : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 หนังสือลงวันที่ : 20/04/2564 ลงเว็บไซต์ : 20/04/2564


นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com