หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0804.3/ว168] หน่วยงาน-(กม.) : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 19/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 21/01/2565

[มท 0816.3/ว182] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 หนังสือลงวันที่ : 20/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 20/01/2565 เอกสาร word

[มท 0810.2/ว156] หน่วยงาน-(กพส.) : โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 หนังสือลงวันที่ : 18/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 18/01/2565

[มท 0808.2/ว147] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 หนังสือลงวันที่ : 18/01/2565 ลงเว็บไซต์ : 18/01/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com