หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0803.3/ว447] หน่วยงาน-(กค.) : การใช้ที่ราชพัสดุ หนังสือลงวันที่ : 05/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 05/03/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0804.3/ว436] หน่วยงาน-(กม.) : การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 03/03/2564

[มท 0803.3/ว428] หน่วยงาน-(กค.) : การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564 ลงเว็บไซต์ : 03/03/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0807.2/ว403] หน่วยงาน-(สบ.พถ.) : แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 หนังสือลงวันที่ : 25/02/2564 ลงเว็บไซต์ : 02/03/2564


นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com