หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0816.4/ว4027] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) หนังสือลงวันที่ : 06/12/2565 ลงเว็บไซต์ : 06/12/2565

[มท 0819.3/ว3943] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี หนังสือลงวันที่ : 30/11/2565 ลงเว็บไซต์ : 06/12/2565

[มท 0820.2/ว4009] หน่วยงาน-(กสว.) : การจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565 กระทรวงมหาดไทย หนังสือลงวันที่ : 02/12/2565 ลงเว็บไซต์ : 06/12/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0808.2/ว9016] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 30/11/2565 ลงเว็บไซต์ : 01/12/2565

[มท 0820.2/ว8918] หน่วยงาน-(กสว.) : การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด หนังสือลงวันที่ : 29/11/2565 ลงเว็บไซต์ : 30/11/2565 เอกสาร word

[มท 0810.4/ว3935] หน่วยงาน-(กพส.) : มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 หนังสือลงวันที่ : 30/11/2565 ลงเว็บไซต์ : 30/11/2565 เอกสาร word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com