หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0803.3/ว1594] หน่วยงาน-(กค.) : ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน หนังสือลงวันที่ : 23/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 23/07/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0809.4/ว22] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง หนังสือลงวันที่ : 22/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 23/07/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.4/1590] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 หนังสือลงวันที่ : 23/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 23/07/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.2/ว1574] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 หนังสือลงวันที่ : 22/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 23/07/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว1157] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ หนังสือลงวันที่ : 21/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 21/07/2564 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว1556] หน่วยงาน-(กศ.) : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 21/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 21/07/2564 เอกสารไฟล์ word

[ใม 0810.4/ว1552] หน่วยงาน-(กพส.) : ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 หนังสือลงวันที่ : 21/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 21/07/2564

[มท 0803.3/ว1544] หน่วยงาน-(กค.) : การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือลงวันที่ : 20/07/2564 ลงเว็บไซต์ : 20/07/2564 เอกสารไฟล์ word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com