หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0808.3/ว3679] หน่วยงาน-(สน.คท.) : กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 หนังสือลงวันที่ : 27/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 27/11/2563

[มท 0816.1/ว3664] หน่วยงาน-(กศ.) : เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 26/11/2563

[มท 0808.3/ว3658] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง หนังสือลงวันที่ : 26/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 26/11/2563

[มท 0803.3/ว3632] หน่วยงาน-(กค.) : เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หนังสือลงวันที่ : 24/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 24/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0810.4/ว3607] หน่วยงาน-(กพส.) : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 24/11/2563


นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com