หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0816.3/ว2009] หน่วยงาน-(กศ.) : ติดตามสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2566 หนังสือลงวันที่ : 14/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 14/05/2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0819.3/ว1938] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 08/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 14/05/2567 เอกสารไฟล์ word

[มท 0815.4/ว70] หน่วยงาน-(กยผ.) : เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 1/2567 หนังสือลงวันที่ : 08/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 13/05/2567 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.2/ว1962] หน่วยงาน-(สน.คท.) : แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 09/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 13/05/2567

[มท 0820.3/ว1894] หน่วยงาน-(กสว.) : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 หนังสือลงวันที่ : 07/05/2567 ลงเว็บไซต์ : 07/05/2567


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com