หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0804.6/ว2026] หน่วยงาน-(กม.) : การจัดข้อมูลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 หนังสือลงวันที่ : 18/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 19/05/2566

[มท 0810.6/ว2035] หน่วยงาน-(กพส.) : แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หนังสือลงวันที่ : 18/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 18/05/2566 เอกสาร word

[มท 0810.7/ว2002] หน่วยงาน-(กพส.) : ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 หนังสือลงวันที่ : 16/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 16/05/2566 เอกสาร word

[มท 0816.3/ว1988] หน่วยงาน-(กศ.) : โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 ITF World Camp หนังสือลงวันที่ : 15/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/05/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word รับทำเว็บ อปท.

[มท 0810.2/ว1979] หน่วยงาน-(กพส.) : การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2566 หนังสือลงวันที่ : 15/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/05/2566

[มท 0820.2/ว1961] หน่วยงาน-(กสว.) : สรุปการประชุมหารือการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ หนังสือลงวันที่ : 12/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/05/2566

[มท 0816.3/ว4078] หน่วยงาน-(กศ.) : การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หนังสือลงวันที่ : 11/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 15/05/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word รับทำเว็บ อปท.

[มท 0803.3/ว1970] หน่วยงาน-(กค.) : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือลงวันที่ : 12/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 12/05/2566 เอกสารไฟล์ word

[มท 0808.3/ว1967] หน่วยงาน-(สน.คท.) : รายงานข้อมูลคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ฯ หนังสือลงวันที่ : 12/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 12/05/2566 เอกสารไฟล์ word

[มท 0803.3/ว1957] หน่วยงาน-(กค.) : รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือลงวันที่ : 12/05/2566 ลงเว็บไซต์ : 12/05/2566 เอกสารไฟล์ word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com