หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0819.3/ว1502] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง หนังสือลงวันที่ : 05/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566 เอกสาร word

[มท 0819.2/ว1494] หน่วยงาน-(กสธ.) : ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด หนังสือลงวันที่ : 05/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566 เอกสาร word

[มท 0819.2/ว1494] หน่วยงาน-(กสธ.) : ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด หนังสือลงวันที่ : 05/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566 เอกสาร word

[มท 0801.1/ว28] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 หนังสือลงวันที่ : 04/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566

[มท 0808.2/ว1480] หน่วยงาน-(สน.คท.) : การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 หนังสือลงวันที่ : 04/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566

[มท 0808.2/ว1486] หน่วยงาน-(สน.คท.) : กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม หนังสือลงวันที่ : 04/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0804.6/ว1485] หน่วยงาน-(กม.) : ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หนังสือลงวันที่ : 04/04/2566 ลงเว็บไซต์ : 05/04/2566

[มท 0809.2/ว47] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร หนังสือลงวันที่ : 31/03/2566 ลงเว็บไซต์ : 03/04/2566


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com