หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0820.3/ว1346] หน่วยงาน-(กสว.) : การตรวจสอบบัญชีสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. ที่ได้มีการออกข้อบัญญัติฯ หนังสือลงวันที่ : 27/03/2567 ลงเว็บไซต์ : 27/03/2567

[มท 0810.6/ว1351] หน่วยงาน-(กพส.) : ติดตามเร่งรัดการขยายผลการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ หนังสือลงวันที่ : 27/03/2567 ลงเว็บไซต์ : 27/03/2567

[มท 0810.6/ว1333] หน่วยงาน-(กพส.) : การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ หนังสือลงวันที่ : 26/03/2567 ลงเว็บไซต์ : 27/03/2567

[มท 0820.3/ว1286] หน่วยงาน-(กสว.) : ประกาศผลการประกวดคัดเลือก (นักประดิษฐ์ อลถ. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก) ประจำปี พ.ศ. 2567 หนังสือลงวันที่ : 22/03/2567 ลงเว็บไซต์ : 22/03/2567

[มท 0819.3/ว1297] หน่วยงาน-(กสธ.) : การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 หนังสือลงวันที่ : 22/03/2567 ลงเว็บไซต์ : 22/03/2567 เอกสาร word

[มท 0809.3/ว1255] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี หนังสือลงวันที่ : 20/03/2567 ลงเว็บไซต์ : 21/03/2567


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com