รับทำ Login with facebook (เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วย Facebook)
ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.1 | คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 | สอบ TGAT | AP | O-NET คืออะไร |

รับทำ Login with facebook (เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วย Facebook)

26 ก.ย.
   2018-09-26 15:21:45   
   18193
      admin@admin

Login with facebook ( Version: 4 – Updated )

Create Facebook APP ID and APP secret .
Step 1 » Goto https://developers.facebook.com/apps/ and Click Add a New App .
» Choose Website
» Choose Name for you App and Click Create New Facebook App ID 
» Choose a category for you App and click Create App ID
» Now Click Skip Quick Test
Login with facebook App ID Creation
Step 2 » Under settings, Provide values for App domain ( Eg:www.krizna.com ) and Contact Email and click Add Platform.

Login with facebook domain name
Provide Values for Site URL and Mobile site URl ( Optional )
Login with facebook site name
Step 3 » Now under Status & Review, Click the button to make you App live .
Login with facebook make live

fbconfig.php file overview

Step 4 » Download the Demo package here Login with facebook .
Step 5 » Now open fbconfig.php file and enter your app ID, secret and change domain name .

 
1
2
3
4
// init app with app id and secret
FacebookSession::setDefaultApplication( '64296382121312313','8563798aasdasdasdweqwe84' );
// login helper with redirect_uri
    $helper = new FacebookRedirectLoginHelper('https://www.krizna.com/fbconfig.php' );

Step 6 » Finally full code of fbconfig.php file. See the commented lines for more details

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php
session_start();
// added in v4.0.0
require_once 'autoload.php';
//require 'functions.php';  
use FacebookFacebookSession;
use FacebookFacebookRedirectLoginHelper;
use FacebookFacebookRequest;
use FacebookFacebookResponse;
use FacebookFacebookSDKException;
use FacebookFacebookRequestException;
use FacebookFacebookAuthorizationException;
use FacebookGraphObject;
use FacebookEntitiesAccessToken;
use FacebookHttpClientsFacebookCurlHttpClient;
use FacebookHttpClientsFacebookHttpable;
// init app with app id and secret
FacebookSession::setDefaultApplication( '64296382121312313','8563798aasdasdasdweqwe84' );
// login helper with redirect_uri
    $helper = new FacebookRedirectLoginHelper('https://www.krizna.com/fbconfig.php' );
try {
  $session = $helper->getSessionFromRedirect();
} catch( FacebookRequestException $ex ) {
  // When Facebook returns an error
} catch( Exception $ex ) {
  // When validation fails or other local issues
}
// see if we have a session
if ( isset( $session ) ) {
  // graph api request for user data
  $request = new FacebookRequest( $session, 'GET', '/me' );
  $response = $request->execute();
  // get response
  $graphObject = $response->getGraphObject();
     $fbid = $graphObject->getProperty('id');              // To Get Facebook ID
    $fbfullname = $graphObject->getProperty('name'); // To Get Facebook full name
    $femail = $graphObject->getProperty('email');    // To Get Facebook email ID
/* ---- Session Variables -----*/
    $_SESSION['FBID'] = $fbid;          
        $_SESSION['FULLNAME'] = $fbfullname;
    $_SESSION['EMAIL'] =  $femail;
  //checkuser($fuid,$ffname,$femail);
  header("Location: index.php");
} else {
  $loginUrl = $helper->getLoginUrl();
header("Location: ".$loginUrl);
}
?>

 

logout.php file overview

Logout.php file is used only to destroy facebook session and return back to your home page .
Step 7 » Enter your home page in the code to redirect after logout.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
session_start();
session_unset();
    $_SESSION['FBID'] = NULL;
    $_SESSION['FULLNAME'] = NULL;
    $_SESSION['EMAIL'] =  NULL;
header("Location: index.php");        // you can enter home page here ( Eg : header("Location: " ."https://www.krizna.com/home.php");
?>

 

index.php file overview

Step 8 » You can change this file as per your need . Split this file into 2 parts before loginand after login.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<?php
session_start();
?>
<!doctype html>
<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
  <head>
    <title>Login with facebook</title>
   --- --- ---
  css stuff
   --- --- ----
</head>
  <body>
  <?php if ($_SESSION['FBID']): ?>    
              -- --- - - - -- -
           Display content After user login
             -- -- - --- ---- -- -  
    <?php else: ?>    
              -- --- - - - -- -
           Display content before login
             -- -- - --- ---- -- -  
    <?php endif ?>
  </body>
</html>

Finally full code of index.php file .

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php
session_start();
?>
<!doctype html>
<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
  <head>
    <title>Login with Facebook</title>
<link href="http://www.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.2.2/css/bootstrap-combined.min.css" rel="stylesheet">
</head>
  <body>
  <?php if ($_SESSION['FBID']): ?>      <!--  After user login  -->
<div class="container">
<div class="hero-unit">
  <h1>Hello <?php echo $_SESSION['USERNAME']; ?></h1>
  <p>Welcome to "facebook login" tutorial</p>
  </div>
<div class="span4">
<ul class="nav nav-list">
<li class="nav-header">Image</li>
<li><img src="https://graph.facebook.com/<?php echo $_SESSION['USERNAME']; ?>/picture"></li>
<li class="nav-header">Facebook ID</li>
<li><?php echo  $_SESSION['FBID']; ?></li>
<li class="nav-header">Facebook fullname</li>
<li><?php echo $_SESSION['FULLNAME']; ?></li>
<div><a href="logout.php">Logout</a></div>
</ul></div></div>
    <?php else: ?>     <!-- Before login -->
<div class="container">
<h1>Login with Facebook</h1>
           Not Connected
<div>
      <a href="fbconfig.php">Login with Facebook</a></div>
      </div>
    <?php endif ?>
  </body>
</html>

That’s it . now facebook users can login into your websites using facebook login ID.

 

Store the User information

» You can store the user info locally . Create a mysql database and import below table structure .

 

 
1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Users` (
  `UID` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fuid` varchar(100) NOT NULL,
  `Ffname` varchar(60) NOT NULL,
  `Femail` varchar(60) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`UID`)
);

» Open dbconfig.php file and change the DB vlaues.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'username');    // DB username
define('DB_PASSWORD', 'password');    // DB password
define('DB_DATABASE', 'database');      // DB name
$connection = mysql_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) or die( "Unable to connect");
$database = mysql_select_db(DB_DATABASE) or die( "Unable to select database");
?>

 

» functions.php file contains a function to update the user information .

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<?php
require 'dbconfig.php';
function checkuser($fuid,$ffname,$femail){
     $check = mysql_query("select * from Users where Fuid='$fuid'");
$check = mysql_num_rows($check);
if (empty($check)) { // if new user . Insert a new record
$query = "INSERT INTO Users (Fuid,Ffname,Femail) VALUES ('$fuid','$ffname','$femail')";
mysql_query($query);
} else {   // If Returned user . update the user record
$query = "UPDATE Users SET Ffname='$ffname', Femail='$femail' where Fuid='$fuid'";
mysql_query($query);
}
}
?>

» Uncomment the below lines in fbconfig.php
require 'functions.php'; // Include functions
checkuser($fbid,$fbfullname,$femail); // To update local DB
That’s it .. now you can store the values locally .

DEMO     DOWNLOAD

ติดต่อทำระบบ  Login with facebook (เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วย Facebook)
โทร. 097-3049990  

ID Line : meewebsite

Lastest Article

22
พ.ย.
การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML

การใช้งานคำสั่ง IFRAME ใน HTML

สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง <iframe> ซึ่งเป็นรหัสคำสั่งภาษา HTML ดังนั้น จึงมีขั้นตอนดังนี้ ..
9
ก.พ.
แจกโปรแกรมทำ ปพ.5 ระดับประถมและมัธยม หลักสูตร 2551 ล่าสุด

แจกโปรแกรมทำ ปพ.5 ระดับประถมและมัธยม หลักสูตร 2551 ล่าสุด

  พอดีมีคุณครูท่านนึงชื่อคุณครูยิ่งยศ บุญมั่งมี ได้เขียนโปรแกรมทำ ปพ.5 ตามหลักสูตร 51 มี..
27
ก.พ.
รับทำเว็บถูก 0973049990 บริการรับออกแบบ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ เริ่ม 3000 บาท

รับทำเว็บถูก 0973049990 บริการรับออกแบบ ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ เริ่ม 3000 บาท

WebkrooX.com บริการรับออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ และ จำหน่ายเว็บไซต์สําเร็จรูป สคริปเว็..
26
ก.ย.
รับทำ Login with facebook (เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วย Facebook)

รับทำ Login with facebook (เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วย Facebook)

Login with facebook ( Version: 4 – Updated ) Create Facebook APP ID and APP secret . Step 1 »&nb..
25
ก.ย.
รับทำเว็บขายกระเป๋า รับทำเว็บขายเครื่องประดับ เครื่องสำอาง

รับทำเว็บขายกระเป๋า รับทำเว็บขายเครื่องประดับ เครื่องสำอาง

รับทำเว็บขายกระเป๋า รับทำเว็บขายเครื่องประดับ เครื่องสำอาง รับทำเว็บขายกระเป๋า รับทำเว็บขายเครื่อ..
30
ส.ค.
รับแก้เว็บ Error รับแก้ไขเว็บไซต์ รับพัฒนาเว็บ

รับแก้เว็บ Error รับแก้ไขเว็บไซต์ รับพัฒนาเว็บ

รับแก้เว็บไซต์ php, HTML5 , CSS3 , framework  , MySQL , &nbs..
30
ส.ค.
รับแก้เว็บ Error รับแก้ไขเว็บไซต์ รับพัฒนาเว็บ

รับแก้เว็บ Error รับแก้ไขเว็บไซต์ รับพัฒนาเว็บ

รับแก้เว็บไซต์ php, HTML5 , CSS3 , framework  , MySQL , &nbs..
1
ส.ค.
การทำ SEO ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยตัวเอง อ่านโพสเดียวจบ

การทำ SEO ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยตัวเอง อ่านโพสเดียวจบ

เมื่อพูดถึงการทำ SEO แล้วประมาณ 3 วันก่อนผมเกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาคืออยากเขียนบทความที่พูดถึงการทำ..
29
ก.ค.
code Top ปุ่มเลื่อนหน้าขึ้นไปข้างบนสุดค่อยๆปรากฏเมื่อ Scroll หน้าเว็บเพจลงมา

code Top ปุ่มเลื่อนหน้าขึ้นไปข้างบนสุดค่อยๆปรากฏเมื่อ Scroll หน้าเว็บเพจลงมา

ทำปุ่มเลื่อนหน้าขึ้นไปข้างบนสุดค่อยๆปรากฏเมื่อ Scroll หน้าเว็บเพจลงมา   ตัวอย่าง  ..
15
ก.ค.
code popup โฆษณาติดหน้าเว็บแบบง่ายๆ

code popup โฆษณาติดหน้าเว็บแบบง่ายๆ

<style> .white_content11  {display: none; position: fixed;   left: 15%;   ..
เราให้บริการด้วยใจเป็นกันเอง
แบคอัพข้อมูลทุกวัน
Serverที่ได้มาตรฐาน