หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0816.5/ว2299] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หนังสือลงวันที่ : 04/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 10/08/2563

[มท 0819.3/ว2358] หน่วยงาน-(กสธ.) : เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว หนังสือลงวันที่ : 07/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/08/2563

[มท 0810.7/ว2369] หน่วยงาน-(กพส.) : การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือลงวันที่ : 07/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/08/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0801.2/ว116] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 หนังสือลงวันที่ : 07/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/08/2563

[มท 0820.3/ว2356] หน่วยงาน-(กสว.) : ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หนังสือลงวันที่ : 07/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/08/2563


นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com