หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0809.5/ว24] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หนังสือลงวันที่ : 14/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 14/08/2563

[มท 0819.2/ว2425] หน่วยงาน-(กสธ.) : โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หนังสือลงวันที่ : 13/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 13/08/2563

[มท 0810.6/ว2401] หน่วยงาน-(กพส.) : การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือลงวันที่ : 11/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 11/08/2563

[มท 0809.2/ว100] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 หนังสือลงวันที่ : 10/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 10/08/2563

[มท 0816.5/ว2299] หน่วยงาน-(กศ.) : ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หนังสือลงวันที่ : 04/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 10/08/2563

[มท 0819.3/ว2358] หน่วยงาน-(กสธ.) : เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว หนังสือลงวันที่ : 07/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/08/2563

[มท 0810.7/ว2369] หน่วยงาน-(กพส.) : การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือลงวันที่ : 07/08/2563 ลงเว็บไซต์ : 07/08/2563 เอกสารไฟล์ word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com