หนังสือราชการ สถ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[มท 0809.4/ว3427] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนังสือลงวันที่ : 05/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 10/11/2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

[มท 0819.2/ว3470] หน่วยงาน-(กสธ.) : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม หนังสือลงวันที่ : 09/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 10/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0801.2/ว196] หน่วยงาน-(สล.) : การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 หนังสือลงวันที่ : 09/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/11/2563

[มท 0809.2/ว147] หน่วยงาน-(สน.บถ.) : สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 หนังสือลงวันที่ : 09/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/11/2563

[มท 0808.3/ว6671] หน่วยงาน-(สน.คท.) : ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หนังสือลงวันที่ : 06/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 09/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0816.3/ว3435] หน่วยงาน-(กศ.) : การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น หนังสือลงวันที่ : 05/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 06/11/2563 เอกสารไฟล์ word

[มท 0803.3/ว3450] หน่วยงาน-(กค.) : รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2563 หนังสือลงวันที่ : 06/11/2563 ลงเว็บไซต์ : 06/11/2563 เอกสารแนบ เอกสาร file word


รับทำเว็บ อบต. ราคาถูก Tel:097-3049990 ครูเอ็กซ์ Line : @dxk4743k รับทำเว็บหน่วยงานราชการ

นำข่าว อบต.ไปติดที่เว็บไซต์ของท่านฟรี < รับ Code คลิกที่นี่ >
Siamweb2u.com